คอร์สเรียน

คอร์สภาษาญี่ปุ่นของเราถูกออกแบบโดยเฉพาะให้นักเรียนสามารถสนุกและเข้าใจง่าย โดยมายเซนเซและครูชาวญี่ปุ่นที่พูดไทยได้

คอร์สล่าสุด

ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
31 บทเรียน
0 ช.ม 54 น.
สนุกกับตัวอักษรคันจิ
20 บทเรียน
0 ช.ม 6 น.
ระดับกลาง
20 บทเรียน
0 ช.ม 6 น.
สนุกกับตัวอักษรคันจิ
6 บทเรียน
0 ช.ม 6 น.
ระดับพื้นฐาน
6 บทเรียน
0 ช.ม 6 น.
สนุกกับตัวอักษรคันจิ
17 บทเรียน
0 ช.ม 36 น.
ระดับพื้นฐาน
17 บทเรียน
0 ช.ม 36 น.
เรียนญี่ปุ่นฉบับไอเลิฟเจแปน
3 บทเรียน
0 ช.ม 12 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
36 บทเรียน
2 ช.ม 6 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
36 บทเรียน
2 ช.ม 18 น.
เรียนญี่ปุ่นฉบับไอเลิฟเจแปน
11 บทเรียน
0 ช.ม 42 น.
ญี่ปุ่นเอาตัวรอด
11 บทเรียน
0 ช.ม 42 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
30 บทเรียน
2 ช.ม 24 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
30 บทเรียน
1 ช.ม 42 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
31 บทเรียน
2 ช.ม 12 น.