คอร์สเรียน

คอร์สภาษาญี่ปุ่นของเราถูกออกแบบโดยเฉพาะให้นักเรียนสามารถสนุกและเข้าใจง่าย โดยมายเซนเซและครูชาวญี่ปุ่นที่พูดไทยได้

คอร์สล่าสุด

ติวข้อสอบภาษาญี่ปุ่น
76 บทเรียน
1 ช.ม 36 น.
การทำงาน
15 บทเรียน
0 ช.ม 24 น.
ระดับผู้เชี่ยวชาญ
15 บทเรียน
0 ช.ม 24 น.
ติวข้อสอบภาษาญี่ปุ่น
49 บทเรียน
0 ช.ม 48 น.
ระดับพื้นฐาน
49 บทเรียน
0 ช.ม 48 น.
ติวข้อสอบภาษาญี่ปุ่น
50 บทเรียน
0 ช.ม 48 น.
ระดับพื้นฐาน
50 บทเรียน
0 ช.ม 48 น.
เรียนญี่ปุ่นฉบับไอเลิฟเจแปน
28 บทเรียน
0 ช.ม 36 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
36 บทเรียน
2 ช.ม 12 น.
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
36 บทเรียน
2 ช.ม 18 น.
สนุกกับตัวอักษรคันจิ
20 บทเรียน
0 ช.ม 6 น.
ระดับกลาง
20 บทเรียน
0 ช.ม 6 น.
สนุกกับตัวอักษรคันจิ
55 บทเรียน
1 ช.ม
ระดับพื้นฐาน
55 บทเรียน
1 ช.ม
สนุกกับตัวอักษรคันจิ
24 บทเรียน
2 ช.ม 36 น.
ระดับพื้นฐาน
24 บทเรียน
2 ช.ม 36 น.
เรียนญี่ปุ่นฉบับไอเลิฟเจแปน
16 บทเรียน
0 ช.ม 36 น.