วิธีดาวน์โหลดใบ Certificate และ Transcript

1

Certificate and Transcript 01

2

Certificate and Transcript 02